สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ภูแสงทองโฮมสเตย์
 • พรหมพัฒน์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ที่พักรายวัน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • บริการ ท่องเที่ยว โรงแรม
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย พรหมพัฒน์ ตระกูลพรพรหม
 • พรหมพัฒน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0614014357
 • เบอร์มือถือ
 • 0898556717
 • อีเมล์
 • hs5cku@gmail.com