สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ติดอ้อย
 • ญาธิดา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • น้ำอ้อยคั้นสด 100%
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ขอนแก่น

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ญาธิดา พูลทอง
 • ญาธิดา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0896243955
 • เบอร์มือถือ
 • 0896243955
 • อีเมล์
 • Yatiidaa@gmail.com