สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 1602100140753
 • ชื่อธุรกิจ
 • ด็อกเตอร์ ปลาทู ไทยแลนด์
 • พรทิพย์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • จำหน่ายอาหารแปรรูป(ปลาทู)
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • ผ่านการรับรอง อย. กระทรวงสาธารณสุข
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • พะเยา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง พรทิพย์ เพชรชื่นสกุล
 • พรทิพย์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0908912843
 • เบอร์มือถือ
 • 0908912843
 • อีเมล์
 • Thip.77@hotmail.com