สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0135563007323
 • ชัยวัฒน์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • โก ซัสเทนเนเบิล (ไทยแลนด์) จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 70209
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น
 • สินค้า/บริการ
 • ออกแบบและบริหารโครงการเพื่อสังคม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • ปทุมธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ชัยวัฒน์ แสงทะมาต
 • ชัยวัฒน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0929965945
 • อีเมล์
 • kornchaiwat.s@gmail.com