สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0775561003040
 • ฐิติวินท์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ไทยมาเส็ก จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46900
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายส่งสินค้าทั่วไป
 • สินค้า/บริการ
 • ตู้กาแฟหยอดเหรียญอัติโนมัติ ผงชงสำเร็จรูป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • นครศรีธรรมราช

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ฐิติวินท์ เกียรติ์เมธา
 • ฐิติวินท์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0927977579
 • เบอร์มือถือ
 • 061-9965664
 • อีเมล์
 • thaimasek@gmail.com