สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ร้านวชิระพร
 • สินค้า/บริการ
 • ไม้ดอก ไม้ประดับ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • การเกษตร การป่าไม้ และการประมง
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ศรีสะเกษ

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว พรปวีณ์ โกศลศิรศักดิ์
 • พรปวีณ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 089-7215449
 • อีเมล์
 • ponnpawee@gmail.com