สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0433560000561
 • ประวิทย์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ประวิทย์ มัชรูมฟาร์ม
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 01136
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การเพาะเห็ด
 • สินค้า/บริการ
 • เห็ด
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • GAP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • หนองคาย

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ประวิทย์ พวงพงษ์
 • ประวิทย์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 083-3528748
 • อีเมล์
 • peterwitt1979@gmail.com