สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ร้านอาหารชายโขง
 • วีณา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • อาหารไทย อาหารพื้นเมือง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • ร้านอาหารต้องลองระดับดี
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • หนองคาย

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง วีณา วงษ์แสนชัย
 • วีณา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 042412308
 • เบอร์มือถือ
 • 0818734744
 • อีเมล์
 • Chaykhong_2008@hotmail.com