สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0565561000221
 • ชาญวิทย์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เอ.ที.เอส ควอลิตี้ ไลฟ์ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 82301
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การจัดการประชุม
 • สินค้า/บริการ
 • ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านก๋วยเตี๋ยว ห้องประชุมสัมนา ห้องพัก
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • บริการ ท่องเที่ยว โรงแรม
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • พะเยา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ชาญวิทย์ คิดหา
 • ชาญวิทย์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 081 - 783 7254
 • อีเมล์
 • malangpor.sm@gmail.com