สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ส.โพธิ์ชัยเฟอร์นิเจอร์
 • นที 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เครื่องตกแต่งบ้าน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • หนองคาย

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย นที อทยางกูร
 • นที 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 097--2489654
 • อีเมล์
 • natee9111@gmail.com