สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • บริษัทโคตรเฮง อินเตอร์กรุ๊ปจำกัด
 • วีรวัฒน์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • อาหารและเครื่องดื่ม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • หนองคาย

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย วีรวัฒน์ โคตรเฮง
 • วีรวัฒน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 042-651099
 • เบอร์มือถือ
 • 091-1655599
 • อีเมล์
 • khotheng5998@gmail.com