สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3102100635011
 • ชื่อธุรกิจ
 • ขลู่คั่วเฮิร์บ
 • ทัตเทพ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เครื่องดื่ม ชาสมุนไพรขลู่คั่ว
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • OTP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • พะเยา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ทัตเทพ ฤทธิบันลือ
 • ทัตเทพ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0928728112
 • เบอร์มือถือ
 • 0928728112
 • อีเมล์
 • tadtep999@gmail.com