สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • บริษัท บ้านสาหร่ายขนนก จำกัด
 • มัณฑนา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • สาหร่ายขนนก สาหร่ายองุ่น ผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายขนขก
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • กระบี่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง มัณฑนา นวลเจริญ
 • มัณฑนา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 083-9695668
 • อีเมล์
 • caulerpa99@gmail.com