สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ชื่อกลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งบ้านบุ่ง(W.ฟาร์มผึ้ง)
 • พรสวรรค์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • อาหาร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • หนองบัวลำภู

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว พรสวรรค์ เห็มทอง
 • พรสวรรค์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 09345289660934528966
 • อีเมล์
 • pornsawan25290@gmail.com