สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • พาผัน สุณีแฮนด์เมด
 • จิตินันท์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • น้ำพริก เครื่องแกง น้ำสมุนไพร (OTOP)
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • OTOP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • กระบี่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง จิตินันท์ นราชัย
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 085-7817475
 • เบอร์มือถือ
 • 075-651603
 • อีเมล์
 • Narachaijitinan@outlook.com