สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • Tiger caver farm(ไทเกอร์ฟาร์ม)
 • เกรียงไกร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ดินอ่อนทานตะวัน,ผ้าโตวเหมียว,น้ำผลไม้ไม่ใส่น้ำตาล
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • กระบี่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย เกรียงไกร บุญมีพิพิธ
 • เกรียงไกร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 087-2772291
 • เบอร์มือถือ
 • 087-2772291
 • อีเมล์
 • PiKUKKAIPI@gmail.com