สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ข้าว๒สีมีรสคึฟู่
 • เสาวลักษณ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ข้าวแปรรูป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • รออนุมัติ
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • พะเยา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง เสาวลักษณ์ กำธรสิริพีระ
 • เสาวลักษณ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0830451918
 • เบอร์มือถือ
 • 0830451918
 • อีเมล์
 • Saowaluk.k283@gmail.com