สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0503562008347
 • กชพร 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เอสเคซีเฮ้าส์แลนด์ เอ็กซ์พอร์ต กาดผัดเทรด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46439
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • -
 • สินค้า/บริการ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • มาตรฐานสินค้า
 • OTOP มผช. มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว กชพร จันทร์แก้ว
 • กชพร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0944262345
 • เบอร์มือถือ
 • 0955167878
 • อีเมล์
 • kodchaporn.tonaor@gmail.com