สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0515562000623
 • ชฎารัตน์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • พลอยมณี ฟาร์ม จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46209
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 • สินค้า/บริการ
 • ข้าวโพดหวานทานสด
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • GAP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ชฎารัตน์ ชมภูพลอย
 • ชฎารัตน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0826970339
 • เบอร์มือถือ
 • 0808482994
 • อีเมล์
 • tongpt7577@gmail.com