สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชนซำสูงแฮนด์เมดจิวเวลรี่(รอยส์ร้อยสร้อย)
 • หนูฤทธิ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เครื่องประดับประเภทหินมีค่าประดับเงิน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ขอนแก่น

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย หนูฤทธิ์ โพธิ์ศรี
 • หนูฤทธิ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0959285641
 • เบอร์มือถือ
 • 0959285641
 • อีเมล์
 • royroysoy@yahoo.com