สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0333559000758
 • ณัฐธิดา 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ส.เพิ่มพูน 144
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 11041
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตน้ำดื่มบริสุทธิ์และน้ำแร่บรรจุขวด
 • สินค้า/บริการ
 • อุปกรณ์กรองน้ำ ระบบน้ำดื่ม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ศรีสะเกษ

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ณัฐธิดา ดวนสูง
 • ณัฐธิดา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 095-4124542
 • อีเมล์
 • officespp144@gmail.com