สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0655547000552
 • สมถวิล 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ช่อชัยพฤกษ์ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 47612
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • ร้านขายปลีกเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงาน
 • สินค้า/บริการ
 • จำหน่ายหนังสือแบบเรียน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • พิษณุโลก

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง สมถวิล ดำรงค์ชาติ
 • สมถวิล 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0818887864
 • อีเมล์
 • somdomrongwin@gmail.com