สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0653534000573
 • ณัชชารีย์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ปีนังค้าวัสดุก่อสร้าง 1996
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46639
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายส่งวัสดุก่อสร้างอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 • สินค้า/บริการ
 • วัสดุก่อสร้าง และอื่นๆ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • พิษณุโลก

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ณัชชารีย์ วชิราศรีศิริกูล
 • ณัชชารีย์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 062-6322965
 • อีเมล์
 • chananrat_13@hotmail.com