สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0653560001182
 • ปนัฐชาติ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ปีนัง สเต็ก
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 93299
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • กิจกรรมด้านความบันเทิงและการนันทนาการอื่นๆซึ่งมิได้ จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 • สินค้า/บริการ
 • สเต็ก
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • พิษณุโลก

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ปนัฐชาติ วชิราศรีศิริกูล
 • ปนัฐชาติ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0853773880
 • เบอร์มือถือ
 • 0810003133
 • อีเมล์
 • pl_penang@hotmail.com