สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • กลุ่มผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้ไผ่
 • สมผัด 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เฟอร์นิเจอร์จากไม้ไผ่
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • หนองคาย

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว สมผัด ภูห้องเพ็ชร
 • สมผัด 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0826545893
 • อีเมล์
 • phuhongpet2435@gmail.com