สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0655563000146
 • โฆษิต 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • สเตมิน่า ไลท์ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 78200
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • กิจกรรมการให้บริการจ้างงานชั่วคราว
 • สินค้า/บริการ
 • ติดตั้งไฟแสงสว่าง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • อสังหาริมทรัพย์ ก่อสร้าง
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • พิษณุโลก

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย โฆษิต มีทอง
 • โฆษิต 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0866655232
 • อีเมล์
 • Meethong1967@gmail.com