สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0655556001612
 • ดำริห์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ดิลกภัณฑ์ ดี แอนด์ ดี พลาซ่า จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46900
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายส่งสินค้าทั่วไป
 • สินค้า/บริการ
 • ขายปลีก-ส่ง สินค้าอุปโภค
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • พิษณุโลก

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ดำริห์ เธียรธาดากุล
 • ดำริห์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0816802955
 • อีเมล์
 • dilokpun@gmail.com