สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0905559005322
 • สุดารัตน์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • สามัคคีสปอร์ต จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 47711
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • ร้านขายปลีกเสื้อผ้า
 • สินค้า/บริการ
 • เสื้อผ้ากีฬา อุปกรณ์กีฬา
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ตัวแทนจำหน่ายสินค้า
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • สงขลา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว สุดารัตน์ จองศรีสวัสดิ์
 • สุดารัตน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0969659605
 • เบอร์มือถือ
 • 0955960592
 • อีเมล์
 • pongson.jong@gmail.com