สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • เสื้อผ้าเด็กสำเร็จรูป
 • ไกรศร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เสื้อผ้าเด็กแรกเกิดถึง 2 ปี
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ไกรศร ญาณพิชิต
 • ไกรศร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 028736794
 • เบอร์มือถือ
 • 0822092926
 • อีเมล์
 • pornviran@gmail.com