สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • Zilingo Asia Mall
 • พชร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เว็บ online shopping
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • ตัวแทนจำหน่ายสินค้า
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ขอนแก่น

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย พชร เหลืองอังกูร
 • พชร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 043237777
 • เบอร์มือถือ
 • 0632250179
 • อีเมล์
 • pachara.lua@gmail.com