สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ร้านคลีน(CLEAN)
 • มนทิรา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ของฝากโอทอปและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • สตูล

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง มนทิรา บาราสัน
 • มนทิรา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0925961562
 • เบอร์มือถือ
 • 0925961562
 • อีเมล์
 • m.barasun79@gmail.com