สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • เนอริชทิค
 • ดุษฎีพร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ขนมเพื่อสุขภาพ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย GMP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ดุษฎีพร คล้ายแท้
 • ดุษฎีพร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0815970006
 • เบอร์มือถือ
 • 0815970006
 • อีเมล์
 • ratchadaporn.k@nourishtic.com