สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3719900228195
 • ชื่อธุรกิจ
 • วิสาหกิจชุมชนทองม้วนแม่ทองคำพิษณุโลก
 • กาญจน์สุนิศา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ทองม้วน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • พิษณุโลก

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง กาญจน์สุนิศา สังข์สุวรรณณาภา
 • กาญจน์สุนิศา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0910255956
 • อีเมล์
 • raceboy5014@gmail.com