สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0915559000274
 • กัญญพัชร 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ประชารัฐรักสามัคคีสตูล (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 47190
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายปลีกสินค้าอื่นๆในร้านค้าทั่วไป
 • สินค้า/บริการ
 • สินค้าชุมชน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • Otop อย ฮาลาล
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • สตูล

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว กัญญพัชร รัตนพันธ์
 • กัญญพัชร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0914615998
 • อีเมล์
 • kanyapat.rattanapan@gmail.com