สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • หมูฝอยแม่นุ้ย
 • นิมิตร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • หมูฝอย
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • สตูล

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย นิมิตร คะโมระวงค์
 • นิมิตร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0887553215
 • เบอร์มือถือ
 • 0887553215
 • อีเมล์
 • Tay123@hotmail.com