สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0525561000522
 • กัญญาภัค 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • กู๊ดฟู้ดส์ คอร์ปเปอเรชั่น จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 10752
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตอาหารปรุงสำเร็จบรรจุในภาชนะปิดสนิทโดยวิธีสุญญากาศ
 • สินค้า/บริการ
 • ซอส น้ำสลัด
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • อ ย
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว กัญญาภัค มหาวรรณ
 • กัญญาภัค 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0969897150
 • อีเมล์
 • bluekanyapak@gmail.com