สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 0501620830014
 • ชื่อธุรกิจ
 • วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพร อ.สารภี
 • กรรณิการ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เครื่องสำอางตั้งแต่หัวจรดเท้า
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว กรรณิการ์ อัลภาชน์
 • กรรณิการ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0864494639
 • อีเมล์
 • ratchapheuk@hotmail.com