สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0115561008012
 • วิทวัส 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ฟาสต์ฟู้ด ออล จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 49331
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขนส่งสินค้าแช่เย็นหรือแช่แข็งทางถนน
 • สินค้า/บริการ
 • อาหารสดแช่เย็น และแช่แข็ง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • มาตรฐานสินค้า
 • GMP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สมุทรปราการ

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย วิทวัส ประจันตะเสน
 • วิทวัส 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 020669877
 • เบอร์มือถือ
 • 0967987889
 • อีเมล์
 • witthawat@fastfoodall.com