สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • zilingo asia mall songkhla
 • ฟาอิซ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • platfrome,เงินทุนหมุนเวียน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • บริการทางการเงิน และการประกันภัย
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • สงขลา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ฟาอิซ กะสัมพันธ์
 • ฟาอิซ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0935769811
 • อีเมล์
 • fais@zilingo.com