สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ZilingoAsiaMall
 • เพ็ญนภา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • แพลตฟอร์มที่สนับสนุน Supply Chain เชื่อมต่อผู้ ซื้อทั่วโลกให้สามารถเข้าถึง ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายทั่วโลก นอกจากนั้นเรายังมีบริการด้านอื่น ๆ เช่น บริการด้าน เงินทุนหมุนเวียนและการขนส่งสินค้า
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • อุดรธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว เพ็ญนภา อ่อนทอง
 • เพ็ญนภา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 085-6592951
 • เบอร์มือถือ
 • 085-6592951
 • อีเมล์
 • pennapa.onthong@gmail.com