สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0425561000078
 • จักรกฤช 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • พี.อี.ซี.เอดดูเคชั่นแอนด์ซัพพลาย จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 85500
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การบริการที่สนับสนุนการศึกษา
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ตัวแทนจำหน่ายสินค้า
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • เลย

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย จักรกฤช อึ้งเจริญ
 • จักรกฤช 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0816156495
 • อีเมล์
 • jakkritung@gmail.com