สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ถั่วดิสยายสม - ถั่วเน่าแท้สูตรโบราณ
 • ชนกเนตร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ถั่วดิสยายสม - ถั่วเน่าแท้สูตรโบราณ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • ลำพูน

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ชนกเนตร ปัญญา
 • ชนกเนตร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0642208839
 • อีเมล์
 • tyaysom.officail@gmail.com