สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • BTO Recruitment Agent
 • เมธ์วดี 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • จัดหางาน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง เมธ์วดี เรียววิไลสุข
 • เมธ์วดี 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 025808880-1
 • เบอร์มือถือ
 • 0814410556
 • อีเมล์
 • btojob@gmail.com