สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • บ้านบุญ
 • ศิวะพร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เป็นรูปการเกษตรเเละของฝาก
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • อุดรธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ศิวะพร แซ่จึง
 • ศิวะพร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0897120019
 • เบอร์มือถือ
 • 0885518060
 • อีเมล์
 • adddreamnow@gmail.com