สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ปกาเกอะญอทอผ้ากี่เอวสีธรรมชาติต้าโอ้มู
 • อนุรักษ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผ้า/เครื่องแต่งกาย/ของใช้
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช.64762-122/609
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • ตาก

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย อนุรักษ์ ศรีสันติวรรณ
 • อนุรักษ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0894336534
 • อีเมล์
 • srisantiwan@yahoo.com