สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0115553009323
 • เสกสรร 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ไทย โอเรียนทอล เลเธอร์ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46439
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • -
 • สินค้า/บริการ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • Facebook
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย เสกสรร ชารัญจ่า
 • เสกสรร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0804218289
 • เบอร์มือถือ
 • 0804218289
 • อีเมล์
 • siamleather@gmail.com