สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ร้านฑิราเครื่องประดับ
 • ณัฐกิตติ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เครื่องประดับเงินและทอง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • Otop4ดาว
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • จันทบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ณัฐกิตติ์ ลักษณะโกวิทย์
 • ณัฐกิตติ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0882776615
 • เบอร์มือถือ
 • 0882776615
 • อีเมล์
 • K.nutkit@gmail.com