สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • Silk Idol
 • ยงฤดี 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผ้าไหมทอมือและเสื้อผ้าฝ้ายสำเร็จรูป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • เบอร์โทรศัพท์
 • OTOP 3 ดาว
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • ภูเก็ต

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ยงฤดี เตียวยืนยง
 • ยงฤดี 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0834909943
 • เบอร์มือถือ
 • 0830913645
 • อีเมล์
 • tubtimdaengthaisilk@gmail.com