สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • มะขามแช่อิ่มโบราณคุณย่า
 • อัญชลิดา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • สินค้าเกษตรแปรรูป เช่น มะขามแช่อิ่ม มะม่วงหิมพานต์เคลือบ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • อุตรดิตถ์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง อัญชลิดา เมืองขวัญใจ
 • อัญชลิดา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 087-1945406
 • อีเมล์
 • AUNCHADAMUANGKWANJAI@hotmail.co.th