สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ยุพินอาภรณ์
 • สหมิตร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เสื้อผ้า กระเป๋า
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • กาฬสินธุ์

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย สหมิตร ภูวิภาศ
 • สหมิตร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0910309790
 • เบอร์มือถือ
 • -
 • อีเมล์
 • ks_ops@moc.go.th